Afspraak aanvragen

Uw gegevens

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

 1. Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. De kosten die voortvloeien uit een (para) medische behandeling en/of vertrekking worden door infomedics.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
 2. Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
 3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
 4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus gelden deels andere voorwaarden, omdat de vergoeding uit de basisverzekering rechtstreeks door de podotherapeut gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.
 5. Opmerkingen of klachten over de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website https://www.infomedics.nl/
  Wij adviseren de patiënt om de polisvoorwaarden van zijn of haar zorgverzekering goed te raadplegen.

Restitutie

 1. De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de podotherapeut zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 2. Controle afspraken en aanpassingen van zolen/orthese binnen drie maanden na aflevering vallen binnen het therapietraject en zijn kosteloos.

Annulering

 1. Gemaakte afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren of niet verschijnen op de afspraak kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Klachten

 1. Mochten er klacht zijn, verwijzen wij naar onze klachtenprocedure
 2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen de patiënt en de praktijk kan de klacht worden voorgelegd  aan de Patiënten Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Contact

Professional Podotherapie
www.professionalpodotherapie.nl
info@professionalpodotherapie.nl
085-0290556